Υποτιτλισμοί των καλύτερων βίντεο του Youtube

 

 


Τελευταίοι στίχοι κατά Μάρκον Ευαγγελίου


Οι στίχοι αυτοί είναι οι εξής (υποτίθεται μιλάει ο Χριστός):

 «Πορευθείτε σ’ ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σ’ όλη την κτίση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθείˑ όποιος δεν πιστέψει θα καταδικασθεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν: Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες, κι αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες δε θα παθαίνουν τίποτεˑ θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν.»

Τώρα αυτά υποτίθεται ότι τα λέει ο Μάρκος:

«Αφού τα είπε αυτά ο Κύριος, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντούˑ κι ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους κι επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν. Αμήν. »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------